Producenci
Paczkomaty InPost
Paczkomaty InPost
Regulamin

I Zasady zamawiania

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy lub telefonicznie.

2. Zamówienia można składać 24 godz. na dobę za pośrednictwem Internetu. Zamówienia złożone w dni

powszednie po godz. 16:00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego, w

kolejności chronologicznej wpłynięcia.

3. Dodatkowe informacje można uzyskać e-mailem: office@invader.com.pl , lub telefonicznie, Tel. 500 184 516

od godziny 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

3. W wyjątkowych sytuacjach, zdarzeniach losowych nie zależnych bezpośrednio od nas np.(kradzież towaru,

zniszczenie towaru, duża liczba oczekujących zamówień, pomyłki w dostawach) zastrzegamy sobie prawo do

realizacji zamówienia w przeciągu 30 dni roboczych od chwili otrzymania e-maila potwierdzającego zamówienie.

4. Po upływie 30 dni roboczych jeśli realizacja zamówienia nie może zostać zrealizowana z różnych przyczyn

klient otrzymuje informacje o stanie faktycznym zamówienia. W takim wypadku klient ma prawo unieważnić

zamówienie, a jeżeli dokonał już zapłaty przelewem pieniądze zostaną mu zwrócone na jego konto bankowe (bez

ponoszenia przez klienta żadnych opłat).

5. Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail,

pod którymi będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.

6. Zespół Invader, dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych produktów, były zgodne

z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności, za błędne podane parametry i właściwości towaru lub

nagłą ich zmianę przez jego producenta. W przypadku wystąpienia takich zmian, Klient ma prawo odstąpienia od

zawartej umowy, ale tylko do 10 dni od daty otrzymania towaru.

7. Ceny towarów podane są w złotych polskich i Euro i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym

towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez

klienta i określony w zamówieniu sposób.

8. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę Vat.

 

 

 

II Wysyłka i zapłata

1. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A lub firmy kurierskiej DPD.

Zakupione towary, dostarczane są pod adres wskazany w formularzu zamówień.

2. Termin dostawy zamówionych towarów wynosi od 72 godzin do 30 dni roboczych od momentu potwierdzenia

zamówienia, o ile podczas potwierdzenia zamówienia nie nastąpią inne ustalenia odnośnie terminu dostawy

pomiędzy Firmą "Invader",a Kupującym. Termin realizacji zamówienia, jest uzależniony od ilości przyjętych ofert

zakupu.

3. Koszt dostarczenia zamówionego towaru, wynosi:

- kurier DPD – 20,00 zł

- Poczta Polska – 12,00 -20,00 zł (w zależności od wagi paczki).

4. Zapłata za towar:

a) przedpłata na konto:.

Konto: IPKO: PL58 1020 4027 0000 1402 1290 6204

b) płatność kartą płatniczą za pomocą PayU

- towar wysyłamy zaraz po zaksięgowaniu wpłaty.

5. Po dostarczeniu przesyłki Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela, w

celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Jeżeli kupujący stwierdzi takie

uszkodzenie, natychmiast musi zostać sporządzony, w obecności doręczyciela, protokół reklamacyjny. Bez tego

dokumentu reklamacja nie będzie uwzględniana, a powstałe szkody będą usuwane na koszt kupującego.

6. W przypadku braku towaru w magazynie, Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem

czasu realizacji zamówienia.

7. Wysyłka "Gratis" obowiązuje tylko na terenie Kraju. W przypadku wysyłki po za granice Polski nasi konsultanci

poinformują kupującego o kosztach przesyłki.

 

 

 

III Zwrot towaru i reklamacje

1. Klient, zawierając „umowę na odległość”, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne

oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni od zawarcia umowy. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później

niż w terminie 14 dni. Towar powinien wrócić w takim stanie w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu

wraz paragonem lub fakturą, z kserokopią dowodu zapłaty (w przypadku przesyłki płatnej przy odbiorze),

instrukcją i gwarancją (jeżeli taka jest). (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.).

2. W przypadku ewentualnych reklamacji, należy skontaktować się z Firmą "Invader". Konieczne jest wówczas

dostarczenie uszkodzonego produktu:

a) osobiście do firmy, wraz z w/w dokumentami lub

b) wysłanie produktu na adres firmy, wraz z opisem przyczyny reklamacji, kserokopii dowodu zakupu (faktury lub

paragonu) i kartą gwarancyjną (jeżeli taka była) wykonywany jest na koszt Klienta.

3. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas transportu oraz braku towarów, będą

rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru, w obecności spedytora. Warunkiem przyjęcia tego typu

reklamacji będzie spisanie, wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.

4. Firma "Invader" zobowiązuje się do usunięcia powstałej, usterki w terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru

do siedziby firmy.

5. Jeżeli dostarczony przez klienta towar w celu reklamacji okaże się pełnowartościowy i wolny od wad, to

zostanie odesłany na koszt kupującego. W przypadku potwierdzenia wady zgłaszanej przez kupującego-

użytkownika, naprawiony lub wymieniony towar jest odsyłany na koszt Firmy "Invader".

6. Wszelkie zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Firmy "Invader" nie będą odbierane.

7. W przypadku zaginięcia przesyłki (szczególnie dostarczanej przez Pocztę Polską), Firma "Invader", po upływie

14 dni składa wniosek o Postępowanie Reklamacyjne w Placówce Pocztowej. Po otrzymaniu potwierdzenia od

w/w urzędu o zaginięciu przesyłki, towar do kupującego jest wysyłany ponownie. Jednakże, w takim przypadku

kupujący ma prawo do zrezygnowania z zawartej umowy.

8. Koszty przesyłki przy zwrotach towaru:

a) W przypadku, kiedy do kupującego zostanie dostarczony uszkodzony towar, lub niezgodny ze złożonym

zamówieniem, a na okoliczność tego zdarzenia zostanie sporządzony protokół reklamacji (potwierdzony przez

doręczyciela), to Firma "Invader" zobowiązuje się do zwrotów wszelkich kosztów kupującemu, mających związek

ze zwrotem towaru.

b) Jeżeli kupujący nie będzie posiadał protokołu reklamacyjnego, potwierdzonego przez doręczyciela, to w takim

przypadku naprawa i przesyłka sprzętu nastąpi na koszt kupującego.

c) W przypadku, kiedy towar wybrany przez kupującego i dostarczony do niego, okaże się w złym rozmiarze lub o

nie spełniających oczekiwań parametrach, wówczas na żądanie kupującego jest możliwość wymiany towaru, ale

wszelkie koszty przesyłki ponosi kupujący.

d) Jeżeli, po otrzymaniu zamówionego towaru, kupujący postanowi zwrócić towar z godnie z KC. do 10 dniu,

towar taki jest przyjęty, a pieniądze są zwrócone na podane konto, lecz kwota jest pomniejszona o koszty

związane z tą transakcją (koszty przesyłki towaru i pieniędzy na konto kupującego).Pieniądze zwracamy w ciągu

14 dni od daty otrzymania towaru.

9. Gratis Przesyłka. Jeżeli towar został zakupiony w ofercie z gratis przesyłką, a po otrzymaniu klient zdecyduje

się na zwrot takiego przedmiotu, pieniądze są zwracane na jego konto, jednak po odliczeniu kosztów

poniesionych przez firmę w związku z tą transakcją (kosztów przesyłki i przesłania pieniędzy).

 

IV. Pozostałe ustalenia

1. Firma "Invader”, nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczaniu przesyłek, powstałe z winy Poczty

Polskiej lub firmy kurierskiej.

2. Firma "Invader" nie ponosi odpowiedzialności finansowej, za nie dostarczenie przesyłki, z powodu błędnie

podanego adresu. W takim przypadku, kupujący zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę.

W przypadku odmowy, uważa się umowę za nieważną, (jeżeli kupujący dokonał przedpłaty na konto firmy,

pieniądze są zwracane na podane przez niego konto, jednak pomniejszone o koszty związane z przesyłką i

zwrotem towaru.

3. Oferta handlowa ważna na terenie całego Kraju.

 

V. Dane osobowe

1. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktu, udzielania dodatkowych informacji

o oferowanych produktach, marketingu produktów własnych, oraz archiwalno – statystycznych.

2. W każdym przypadku podanie danych osobowych w kwestionariuszach kontaktowych na stronach www Spółki

jest dobrowolne, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika.

3. Jednocześnie pragniemy poinformować, że zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późń.zm.) przysługuje Państwu prawo do:

a) informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych,

b) dostępu do danych osobowych,

c) zmieniania tych danych,

d) żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych,

e) otrzymania informacji o udostępnianiu danych osobowych podmiotom określonym w przepisach prawa. 

4. Zrealizowanie tych uprawnień jest możliwe za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta.

5. Aktualizacji danych osobowych w zakresie danych teleadresowych, adresu e-mail oraz nr telefonu

kontaktowego możecie Państwo dokonać w każdej chwili przy zalogowaniu na stronie Invader.com.pl.

6. Dane zbierane automatycznie

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie rejestrowane są dane dotyczące Państwa

aktywności, m. in. adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te wykorzystywane są tylko i

wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych.

Przesyłanie danych osobowych i komunikacja z naszymi serwerami jest zaszyfrowana

Serwery, na których przechowywane są dane osobowe są własnością Invader Sp. j., i są zabezpieczone przed

dostępem osób nieupoważnionych.

7. Wykorzystanie ciasteczek („cookies”)

Nasza strona internetowa może wykorzystywać mechanizm „cookies”, który służy identyfikacji sesji użytkownika

podczas korzystania z naszej strony. „Ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych i zapewniają

poprawne działanie aplikacji.

W celu zablokowania przesyłania tego typu plików należy odpowiednio ustawić przeglądarkę mając na uwadze to,

że niektóre funkcje witryny mogą nie działać.

8. Udostępnianie danych podmiotom trzecim:

Invader Sp.j. nie ujawnia danych osobowych osobom trzecim bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że

obowiązek ujawnienia wynika z obowiązującego prawa (m. in. ZUS, policja, sąd, prokuratura).

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych Państwa dane mogą zostać

udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą

o ochronie danych osobowych.

 

VI. GDPR

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Invader Sp. jawna z siedzibą w Gruszczynie koło Poznania (62-006), ul. Kolejowa 22 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540460, NIP 777-324-56-41

 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adres office@invader.com.pl

 3. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, a szczególnie po to, żeby przesłać Ci oczekiwaną przez Ciebie informację.

 4. Twoje dane będziemy przetwarzać na podstawie Twojej zgody.

 5. Aby uzyskać odpowiedź na zadane przez Ciebie w formularzu kontaktowym pytanie musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów udzielenia takiej odpowiedzi. Jeżeli zgody nie wyrazisz, nie możesz przesłać do nas maila przez formularz kontaktowy.

 6. Twoją zgodę możesz cofnąć w każdym momencie. Jeżeli jednak cofniesz zgodę zanim udzielimy Ci odpowiedzi na zadane pytanie, wysłanie odpowiedzi nie będzie możliwe.

 7. Twoje dane usuniemy z zasobów Invader Sp. jawna niezwłocznie po udzieleniu Ci odpowiedzi.

 8. Pamiętaj, że masz prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych,

 • sprostowania Twoich danych osobowych,

 • usunięcia Twoich danych osobowych,

 • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,

 • przenoszenia Twoich danych osobowych.

 1. Możesz też wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.

 2. Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

 3. … ani nikomu przekazywane

 

 

INVADER Sp j.

Ul. Kolejowa 22,

62-006 Kobylnica

NIP: 777-324-56-41

REGON: 360624693

Nr konta: PL58 1020 4027 0000 1402 1290 6204

SWIFT: PKOP PL PW

E-mail: office@invader.com.pl

Tel. +48 669 296 000

 
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl